• Pożegnanie uczniów klas ósmych
     • Pożegnanie uczniów klas ósmych

      30.06.2020

      W piątek, 26 czerwca 2020 r. pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. Nikt z nas nie przypuszczał, że pożegnanie odbywać się będzie w tak innej i trudnej rzeczywistości. Wierzymy, że po wakacjach wrócimy do normalnych zajęć. Dla naszych absolwentów będzie to już inna, nowa rzeczywistość. Życzymy Wam słusznych wyborów, ciekawych znajomości, realizacji wszystkich planów i spełnienia marzeń.

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zakończenia roku szkolnego przez klasy ósme

      KLASA 8A

      KLASA 8B

      KLASA 8C

      KLASA 8D

     • Harmonogram rozdania świadectw

      24.06.2020

      Świadectwa będą rozdawane według następującego harmonogramu:

      KLASA VIII A godzina 08:00                                                                                                                          KLASA VIII B godzina 08:40                                                                                                                                    KLASA VIII C godzina 09:20                                                                                                                                   KLASA VIII D godzina 10:00

      KLASY I godzina 11:00

      KLASY II godzina 11:40

      KLASY III godzina 12:20

      KLASY IV godzina 13:00

      KLASY V godzina 13:00

      KLASY VI godzina 13:40

      KLASY VII godzina 14:20

      Gdy nie będzie padało rozdanie świadectw odbędzie się na boisku szkolnym. Na wypadek deszczu w drzwiach (wejście główne od boiska, wejście do sali gimnastycznej, wejście do nowego skrzydła) i z okien na parterze szkoły. Uczniowie odbierają świadectwa w miarę możliwości osobiście, bez osób trzecich, aby na boisku było jak najmniej osób. Proszę trzymać się wyznaczonych godzin aby nie tworzyć zgromadzeń.Obowiązują maseczki lub przyłbice i bezpieczny 2m odstęp. Uczniowie wchodzą na boisko od strony MOPS-u, a wychodzą od ul. Janowieckiej.

      Dzieci z podwyższoną temperaturą, przeziębione nie przychodzą po odbiór świadectwa. Świadectwa mogą zostać odebrane przez rodziców.

      Nieodebrane świadectwa szkolne wychowawcy przekażą do sekretariatu szkoły i będzie je można odebrać w godzinach pracy sekretariatu.

       

     • Hotel dla owadów

      15.06.2020

      Na terenie naszego boiska szkolnego pojawił się już pierwszy hotel dla owadów który ma zapewnić schronienie dla wielu gatunków. W szczególności będą to owady pożyteczne : biedronki, pszczoły samotnice,  błonkówki. Wykonanie takiego hotelu nie jest skomplikowane. Zachęcam do samodzielnego odszukania hotelu (po powrocie do szkoły) i przyjrzenia się jak on jest zrobiony, może i w waszych ogródkach pojawią się takie naturalne ozdoby. 

      Poniższe fotografie przedstawiają hotel znajdujący się na boisku szkolnym, oraz w ogródku uczennicy naszej szkoły. 

     • Wyniki konkursu "Wokół wszystko gra"

      03.06.2020

      Drodzy Artyści, uczniowie SP2

      Bardzo mi miło poinformować, że w konkursie muzyczno – fotograficznym „Wokół wszystko gra” wzięło udział 33 uczniów. Taka ilość chętnych osób przerosła moje najśmielsze oczekiwania…

      Zatem werdykt nie należał do najłatwiejszych zadań. Jednak komisja w składzie: Anna Ciszewska, Joanna Bucholc, Ewa Maćkowiak i Monika Serwatka postanowiła nagrodzić następujących uczniów:

      1 miejsca ex aequo: Franek Drewicz 5d i Marta Wiertel 6b,

      2 miejsca ex aequo: Anna Sokół 4a, Julianna Zink 5d i Agata Narożyńska 5f,

      3 miejsca ex aequo: Elena Bartol 4b, Krzysztof Dolata 7b i Anna Sielewicz 8b.

      Wyróżnienia: Michał Dulęba 4b, Dawid Furman 7d, Wiktoria Poczekaj 7d i Dominik Grabarkiewicz 8b.

      WSZYSTKIM uczestnikom serdecznie gratulujemy, a w szczególności liderom konkursu.

      Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Rady Rodziców za ufundowanie nagród oraz sponsorom.

      Pozdrawiam serdecznie, Monika Serwatka

    • Głosujcie na MATHTEAM!
     • Głosujcie na MATHTEAM!

      03.06.2020

      https://rejestracja.stat.gov.pl/GlosowanieEKS/Konkurs/KategoriaB

      Od 2 czerwca do 9 czerwca trwa jednorazowe głosowanie na najlepszy film Europejskiego Konkursu Statystycznego. Jako finaliści części krajowej przygotowaliśmy film na temat „Młodzi ludzie w Europie”. Dzięki Waszym głosom nasz film może wygrać w krajowej części Europejskiego Konkursu Statystycznego i przejść do części europejskiej, w której będziemy reprezentowali nasz kraj. Chcemy kontynuować niezwykłą statystyczną przygodę. Głosujcie na nas klikając na ostatnią 5 gwiazdkę pod filmem ;)

      Głosy można oddawać z kilku urządzeń (telefon, komputer).

      Można ocenić również pozostałe drużyny, liczy się średnia głosów.

      Dzielcie się naszym filmem w Social Mediach: Facebook, Twitter.

      W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi głosowania informujemy, że jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Można wykorzystać do tego celu dostępne urządzenie(komputer, tablet lub telefon) oraz wybraną przez siebie przeglądarkę.

       

       

     • Informacja biblioteki szkolnej

      03.06.2020

      Zwrot wszystkich książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej (nie podręczników) obowiązkowo od 3 do 5 czerwca 2020 r.,
      w godzinach 1000 – 1100

       

      ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

      Przed końcem roku szkolnego uczniowie zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych z biblioteki szkolnej podręczników. W związku z tym:

      • Prosimy o przygotowanie wszystkich wypożyczonych podręczników, sprawdzenie pod kątem uszkodzeń i przyniesienie ich do szkoły w wyznaczonym terminie. Wszelkie  uszkodzenia / zaginięcia podręczników prosimy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.
      • W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika lub uiszczenia opłaty za podręcznik na podany rachunek bankowy.
      • Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w określonych z góry dla każdej klasy godzinach  (w celu uniknięcia grupowania się osób).
      • Osoby dokonujące zwrotu podręczników przynoszą  je zapakowane
       w reklamówkach opisanych  na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. 
      • W wyznaczonym terminie w celu usprawnienia zwrotów, prosimy ustawić się przed wejściem do szkoły w kolejności alfabetycznej, zachowując odstęp 1,5 m . Nie wchodzimy do szkoły.

       

      HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

       

      8.06.2020r.

      1A - 8.00

      1B - 8.40

      1C - 9.20

      2A - 10.00

      2B - 10.40

      2C - 11.20

      2D - 12.00

      3A - 12.40

      9.06.2020r.

      3B - 8.00

      3C - 8.40

      3D - 9.20

      4A - 10.00

      4B - 10.30

      5A - 11.00

      5B - 11.40

      5C - 12.20

      5D - 13.00

      10.06.2020r.

      5E - 8.00

      5F - 8.40

      6A - 9.20

      6B - 10.00

      6C - 10.40

      6D - 11.20

      6E - 12.00

      6F - 12.30

      6G - 13.00

       

       

      15.06.2020r.

      7A - 8.00

      7B - 8.40

      7C - 9.20

      7D - 10.00

       

      16 – 18. 06. 2020 – egzaminy klas VIII

       

      19.06.2020r.

      8A - 8.00

      8B - 8.40

      8C - 9.30

      8D - 10.10

       

       

     • Informacja - Egzamin Ósmoklasisty

      01.06.2020

      Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty - wytyczne

       

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający,nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywaćust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
      9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
      • wychodzi do toalety
      • podchodzi do niego egzaminator
      • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

          10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

       

      11.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

      1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
      2. wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami,
      3. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.