• ŚWIETLICA

    • ŚWIETLICA SZKOLNA

     Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych. Wychowawcy świetlicy oprócz pomocy w nauce i odrabianiu lekcji organizują uczniom zajęcia rekreacyjne, zabawy, konkursy oraz dają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

     W roku szkolnym 2018/2019 świetlica szkolna czynna jest od 6.30 do 16.30

     Telefon kontaktowy: 603-313-298

      

     Wychowawcy świetlicy:

     mgr Elena  Nowicka

     mgr Anna Ciszewska

     mgr Klaudia Kapczyńska

     mgr Izabela Różańska

     mgr Patrycja Stachowiak

     mgr Aleksandra Ziółkowska

      

      

     Informacje dotyczące bieżącej pracy świetlicy znajdują się w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA - Z ŻYCIA SZKOŁY -  PRZEDMIOTY - ŚWIETLICA SZKOLNA