• Godzina dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i opiekunów

        w II semestrze roku szkolnego 2022/2023

        w każdy wtorek od  14:30 do  15:30.