• Skład  Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

     PRZEWODNICZĄCA - Michalina Lubawa
      
     Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - Lilianna Kołodziejczuk
      
     SEKRETARZ - Piotr Białecki
      
     CZŁONKOWIE - Zofia Zmudzińska, Julia Zaliznyak, Magdalena Maciejewska 
      
     MAŁY SAMORZĄD KLAS I-III - Pola Wiśniewska,  Mikołaj Kaźmierczak
      
     OPIEKUN - mgr Anna Ciszewska