• Nasza szkoła rozpoczęła w tym roku ubieganie się o wojewódzki certyfikat szkoły promującej zdrowie.

    Znajdujemy się aktualnie na etapie przygotowawczym, w którym zdiagnozowaliśmy potrzeby społeczności szkolnej . Na ich podstawie opracowujemy plan działań, które wdrożymy od następnego roku szkolnego.

    Szkolny zespół promocji zdrowia tworzą:

    Lidia Bielecka – koordynator szkolny tel. 600826360 mail: bieleckal@op.pl

    Klaudia Królczyk

    Anna Drzewiecka –Matuszak

    Magdalena Kalkstein

    Karolina Należyta

    Mariusz Nowak

    Paulina Torzewska

     

    Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

    - systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

    - wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

     

    Koncepcja szkoły promującej zdrowie

    Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

    * zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

    * niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

    działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

    działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

    *warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo i zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”. W szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników i uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) oraz współpraca z rodzicami uczniów.

    W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

    Standardy szkoły promującej zdrowie

    1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

    2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

    3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

    4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

     

    W klasie 1c zapachniało sadem i ogrodem🥕🍎🍐🍇🫐🍓. Dzieci wykorzystały blender z programu Laboratoria Przyszłości i zmiksowały kolorowe, odżywcze, owocowo- warzywne smoothie. 

    Klasa 3b była na wycieczce rowerowej w Rezerwacie Przyrody DĘBINA. 

    Klasa 3b odwiedziła Ośrodek Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Durowo. 

    Wspólnie z Panią leśnik Barbarą Thomas zwiedzaliśmy interaktywną ścieżkę edukacyjną. 

    Dziękujemy Pani Basi za  spacer po lesie, a rodzicom za pyszne przekąski i wspólnie spędzony czas. 

    Ruch to zdrowie, zachęcamy, polecamy klasa 3b.

    Smacznie, zdrowo, kolorowo.

    Uczniowie klasy 2c bardzo lubią ruch na świeżym powietrzu, także zimą .

     

    Ruch to zdrowie- zachęcamy, polecamy klasa 1c.

    Ewa Kantorska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4
   • Szkoła: 603-313-284
    Świetlica: 603-313-298
   • ul. Krótka 4
    62-100 Wągrowiec
    Poland
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Logowanie