• Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu w roku szkolnym 2021/2022:

    Przewodniczący - Marek Pisarek

    Zastępca Przewodniczącego - Joanna Śliwińska

    Skarbik - Katarzyna Ekiert - Myrcha

    Sekretarz - Iwona Szymczak

    Komisja Rewizyjna

    Grażyna Pukaczewska

    Anna Donal

    Iwona Szymczak

     

     

    Informujemy, że składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto RR.
    Bank Pekao, nr konta 32 1240 3725 1111 0010 7676 8676
    Tytuł wpłaty: wpłata na Radę Rodziców - klasa....
    Przypominamy również, że skarbnik klasy ma obowiązek umniejszyć o 20% zebrane środki finansowe i wpłacić na konto RR 80% zebranej kwoty.
    Odliczone 20% jest przeznaczone na potrzeby klasy (np. książki na zakończenie roku).

    Regulamin Rady Rodziców

    Regulamin_Rady_Rodziców.pdf