• Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu w roku szkolnym 2018/2019:

    Przewodnicząca - Joanna Śliwińska

    Zastępca Przewodniczącej - Grażyna Pukaczewska

    Skarbik - Katarzyna Ekiert - Myrcha

    Sekretarz - Joanna Wesołowska

    Członek prezydium R.R.- Agnieszka Rzepkowska

    Członek prezydium R.R.- Irmina Błotna

    Członek prezydium R.R.- Ewa Szynczowska - Gapińska

    Członek prezydium R.R.- Daria Kotara

    Członek honorowy R.R. - Robert Woźniak

    Informujemy, że składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto RR.
    Bank Pekao, nr konta 32 1240 3725 1111 0010 7676 8676
    Tytuł wpłaty: wpłata na Radę Rodziców - klasa....
    Przypominamy również, że skarbnik klasy ma obowiązek umniejszyć o 20% zebrane środki finansowe i wpłacić na konto RR 80% zebranej kwoty.
    Odliczone 20% jest przeznaczone na potrzeby klasy (np. książki na zakończenie roku).

    Regulamin Rady Rodziców

    Regulamin_Rady_Rodziców.pdf