• KLASA 8A - sala 34

     

    8A

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    -

    chemia

    matematyka

    historia

    wos

    2.

    wf

    j. polski

    j. polski

    biologia

    historia

    3.

    wf

    wf

    wf

    edb

    fizyka

    4.

    j. polski

    zaj. z wych.

    zaj. rozw.

    fizyka

    j. angielski

    5.

    j. polski

    religia

    j. angielski

    matematyka

    j. polski

    6.

    j. angielski

    matematyka

    informatyka 56

    geografia

    matematyka

    7.

    religia

    wos

    chemia

    j. niemiecki

    j. niemiecki

    8.

     

     

     

    dor. zaw.

     

     

    KLASA 8B - sala 21

     

    8B

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    -

    j. polski

    -

    j. polski

    fizyka

    2.

    wf

    j. niemiecki

    j. polski

    j. angielski

    j. polski

    3.

    wf

    wf

    wf

    matematyka

    j. polski

    4.

    matematyka

    zaj. z wych.

    fizyka

    zaj. rozw.

    biologia

    5.

    j. angielski

    informatyka 56

    matematyka

    edb

    wos

    6.

    religia

    chemia

    chemia

    j. niemiecki

    j. angielski

    7.

    historia

    religia

    historia

    geografia

    matematyka

    8.

     

     

    wos

     

     

     

    KLASA 8C - sala 23

     

    8C

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    j. angielski

    fizyka

    j. polski

    j. polski

    -

    2.

    edb

    geografia

    fizyka

    j. polski

    j. polski

    3.

    j. polski

    informatyka 56

    chemia

    j. angielski

    matematyka

    4.

    matematyka

    zaj. z wych.

    matematyka

    matematyka

    j. niemiecki

    5.

    religia

    wos

    wos

    biologia

    j. angielski

    6.

    historia

    religia

    historia

    chemia

    wf

    7.

    wf

     

    j. niemiecki

    wf

    wf

    8.

     

     

    zaj. rozw.

     

     

     

    KLASA 8D - sala 11

     

    8D

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    j. polski

    matematyka

    j. polski

    matematyka

    -

    2.

    j. polski

    religia

    matematyka

    j. angielski

    edb

    3.

    matematyka

    zaj. z wych.

    fizyka

    wos

    chemia

    4.

    fizyka

    j. angielski

    religia

    chemia

    wos

    5.

    historia

    biologia

    historia

    zaj. rozw.

    geografia

    6.

    informatyka 56

    j. polski

    j. niemiecki

    j. polski

    wf

    7.

    wf

    j. niemiecki

    j. angielski

    wf

    wf

    8.

     

     

     

     

     

     

    KLASA 8E - sala 58

     

    8E

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    religia

    j. niemiecki

    j. polski

    matematyka

    wf

    2.

    j. polski

    matematyka

    wf

    historia

    j. niemiecki

    3.

    edb

    geografia

    wf

    religia

    matematyka

    4.

    j. angielski

    zaj. z wych.

    wos

    j. angielski

    j. angielski

    5.

    wos

    j. polski

    fizyka

    j. polski

    fizyka

    6.

    historia

    j. polski

    matematyka

    wf

    zaj. rozw.

    7.

    biologia

    chemia

    informatyka 56

    dor. zaw.

    chemia

    8.

     

     

     

     

     

     

    KLASA 8F - sala 02

     

    8F

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    -

    informatyka 56

    matematyka

    -

    j. polski

    2.

    geografia

    chemia

    zaj. rozw.

    matematyka

    matematyka

    3.

    matematyka

    zaj. z wych.

    religia

    fizyka

    edb

    4.

    historia

    j. polski

    j. polski

    j. polski

    religia

    5.

    fizyka

    j. polski

    biologia

    j. angielski

    chemia

    6.

    j. niemiecki

    j. niemiecki

    wos

    historia

    wf

    7.

    wf

    j. angielski

    j. angielski

    wf

    wf

    8.

    wos

     

     

     

     

     

    KLASA 8G - sala 12

     

    8G

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    -

    religia

    informatyka 56

    matematyka

    wf

    2.

    fizyka

    matematyka

    wf

    religia

    j. polski

    3.

    j. niemiecki

    biologia

    wf

    chemia

    wos

    4.

    edb

    zaj. z wych.

    j. polski

    wos

    fizyka

    5.

    j. polski

    zaj. rozw.

    j. angielski

    geografia

    matematyka

    6.

    j. polski

    j. angielski

    matematyka

    Wf

    j. niemiecki

    7.

    historia

    j. polski

    historia

    j. angielski

     

    8.

     

     

    chemia