• INFORMACJE DLA RODZICÓW

    • 23.12.2019r.

     PISMO W SPRAWIE NARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ

     Szanowni Państwo,

     uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

     Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

     W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

     Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

     Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

     Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

     Poniżej przekazujemy link do ulotki informacyjnej:

     Ulotka Centrum Dietetyczne Online

      

     Łączę wyrazy szacunku

     Alina Teresa Sarnecka

     Dyrektor
     Departament Podręczników, Programów i Innowacji

      

     [1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)

      

      

     11.10.2019r.

     Warszawa, 7 października 2019 r.

      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

     Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

     E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
     Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
     po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

     Co to są e-papierosy?

     E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.

     E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
     Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.

     Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

     W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

     Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem” lub „JUULINGIEM”.

     Jak działają e-papierosy?

     E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.

     Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.

     Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

     Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?

     Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

     • acetaldehyd,

     • formaldehyd,

     • akroleinę,

     • propanal,

     • nikotynę,

     • aceton,

     • o-metyl-benzaldehyd,

     • karcinogenne nitrozaminy.

     Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
     oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

     Co to jest JUUL?

     JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

     Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

     Problem używania e-papierosów

     W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

     E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
     są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku
     11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!

     Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
     z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.

     Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

     Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?

     Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

      

     Układ narządów

     Skutki zdrowotne wynikające z użycia
     e-papierosa

     Układ oddechowy

     - podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
     - zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).

     Układ immunologiczny

     - indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
     - zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
     - zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).

     Ośrodkowy
     układ nerwowy

     - zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
     - upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
     - skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).

     Pozostałe układy

     - podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
     - kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
     - nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
     - podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

     Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.

     Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

     Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem e-papierosów?

     • Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.

     • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.

     • Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.

     • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

     Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
     przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

      

      

     22.09.2019r.

     BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA WĄGROWIECKICH UCZNIÓW

     Wszyscy uczniowie szkół podstawowych bedą objęci bezpłatnym leczeniem i opieką stomatologiczną. Będzie to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy  burmistrzem Jarosławem Berendtem a przychodnią stomatologiczną  "MEDIROOT" Urszula Korzeniowska.W ramach porozumienia szkoły będą doprowadzały uczniów na tzw. przeglądy stomatologiczne do gabinetu przy ulicy św. Wojciecha 16. Będzie się to odbywało zgodnie z ustalonym harmonogramem.

      

      

     22.09.2019r.

     REGIONALNY PROGRAM

     BADANIE PRZESIEWOWE SŁUCHU U MŁODZIEŻY KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     "HEJ SŁYSZYSZ???"

     W dniach 7, 8, 9 października 2019r. w naszej szkole odbędą się przesiewowe badania słuchu wśród uczniów klas szóstych.

     Celem programu jest wczesne wykrycie problemów ze słuchem młodzieży klas szóstych. Badania przeprowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę medyczną ze Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu za pomocą specjalistycznego sprzętu i dostarczą informacji o sprawności słuchu. Wszystkie badania są nieinwazyjne, czyli bezbolesne   i bezpieczne dla młodego człowieka.

      

      

     15.09.2019r.

     UWAGA!

     Przypominamy, że podczas uroczystości szkolnych fotografować mogą tylko osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły oraz osoby, które uzyskały wcześniej  stosowne pozwolenie.

     Obowiązuje także zakaz poruszania się na terenie budynku szkolnego bez przepustki.

      

      

      

     31.05.2019r.                                                          ZAPROSZENIE

      

                 Przychodnia „EDICTUM” Sp. z o.o. jako realizator „Programu profilaktyki  w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno, zaprasza na drugą dawkę szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy i innych nowotworów w obrębie narządów moczowo – płciowych oraz głowy i szyi dziewczynki urodzone w 2005 roku.

     Szczepienia odbędą się według poniższego harmonogramu:

      

     II dawka rocznika 2005

      

                                     17.06.2019 (poniedziałek)

      

     godz.: 10:00-11:00         Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. ppłka Włodzimierza Kowalskiego,  ul.Klasztorna 3,             62-130 Gołańcz                                            

      

     godz.: 11:20-11:50         Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Wapnie, Pl. Mickiewicza 2,

                                             62-120 Wapno

      

     godz.: 12:10-13:10        Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, ul.Słoneczna 4,                                         62-110 Damasławek

      

     godz.: 13:30-15:00        Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

                                            ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec    

      

                                    18.06.2019 (wtorek)

      

     godz.: 12:00-13:00     Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku,

                                            ul. Wągrowiecka 28, 62-290  Mieścisko

      

     godz.: 14:00-15:00       Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach,

                                           ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki

      

     godz.: 15:30-17:30       Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec

                          

     WAŻNE!

      

     • Ze szczepień mogą skorzystać dziewczynki z rocznika 2005 zameldowane na stałe na ternie Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki lub Gminy Wapno
     • Na szczepienie proszę zabrać książeczkę zdrowia córki.
     • Dziewczynki przychodzą na szczepienie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej lub nauczyciela pod opieką którego będą podczas zajęć w szkole.

      

     Szczegółowe informacje dotyczące szczepienia można uzyskać od realizatora programu szczepień EDICTUM Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31 60-835 Poznań od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 61 847 04 54.

      

     Serdecznie zapraszamy

                                                                                                   Dr n. med. Maria Marcinkowska                                   

      

      

      

      

      

      

     22.05.2019r.

     BEZPIECZNA SZKOŁA

                                   Publikujemy dokument " Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"    zagrozenia.pdf

     2.04.2019r.

     INFORMACJA DLA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WĄGROWCU

                        W związku z pismem Zarządu Oddziału ZNP Miasta i Gminy Wągrowiec z dnia 27 marca 2019r. zawiadamiam, iż nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Wagrowcu wypowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej od  dnia  8 kwietnia 2019r., co będzie miało wpływ na organizację pracy szkoły i nie pozwoli na przeprowadzenie zajęć dudaktycznych i opiekuńczych. Proszę więc rodziców, opiekunów prawnych o nie przysyłanie uczniów do szkoły do czasu odwołania akcji strajkowej.

                    Wszelkich informacji udzielać będziemy na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły, sekretariacie  oraz wywieszone zostaną na drzwiach szkoły przy ul. Krótkiej 4.

                                                                                                                                                        DYREKTOR SP 2

                                                                                                                                                      mgr Kinga Babicz

      

     Stypendium Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czarneckiego EFC

     Szanowni Państwo,

     Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czarneckiego EFC po raz dziewiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego.

                 Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę  w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywac wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chca uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie. Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w stawaniu się lepszymi, wartościowymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą sie współpracowac ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach.Możliwości jest wiele - tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniajacym się świecie.

                  Program pokrywa koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi czy zakupem podręczników. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale horyzonty to równiez zobowiązania ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

                     W EFC pomagamy módym ludziom, którzy poszukują równowagi między nauką a kształtowaniem charakteru. Wielu z nich to uczniowie Waszych szkół. Dlatego będziemy wdzięczni za pomoc w promocji programu wśród uczniów. Rekrutację do programu prowadzimy w terminie od 15-ego lutego do 31-ego marca. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkaja w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkanców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 954 złotych netto na osobę. Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                           Emila Gromadowska                                                                                                                                                 Prezes Zarządu

     Szkoły współpracujące z Fundacją EFC

     I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

     III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

     III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni

     Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

     V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

     I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

     I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

     II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie

     II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

     Technikum Komunikacji w Poznaniu

     II LO im. Mieszka I w Szczecinie

     XIII LO w Szczecinie

     LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

     Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie

     XXXIII LO Dwujęzyczne im.Mikołaja Kopernika w Warszawie

     Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu

     I LO im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

     Akademeia High School(osobny nabór do szkoły) - Warszawa

      

     4.03.2019r.

     Rekolekcje wielkopostne

     Rekolekcje wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 odbędą sie w dniach 25 - 27 marca 2019 r.

     Plan rekolekcji podany zostanie w późniejszym terminie.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     25.02.2019r.

     Zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec

     Zarzadzenie_11_2019.pdf

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego

     Harmonogram_rekrutacji.pdf

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     28.01.2019r.

     UWAGA! Gabinet psychologa szkolnego nieczynny do odwołania.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Bezpłatne badania cytologiczne

     Szanowni Państwo,

     Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania od wielu lat wykonuje badania profilaktyczne na terenie całej Wielkopolsce. Aktualnie wykonujemy także bezpłatne badania cytologiczne w cytobusie – mobilnym gabinecie ginekologicznym.

      29 stycznia 2019r. w godz.10.00 - 17.00 badania będą wykonywane w Państwa miejscowości.

     Cytobus  będzie dostępny przy Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul.Kościuszki 15 a

     Z bezpłatnych badań mogą skorzystać Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech latach nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego. Badanie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie trwa jedynie kilka minut, jest bezpieczne, bezbolesne i wykonywane przez wykwalifikowaną położną.

     Zależy nam na tym, aby z badań mogło skorzystać jak najwięcej uprawionych do niego kobiet.

      

      Pozdrawiam

      Natalia Hałas

     Specjalista Zdrowia Publicznego

      

     Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

     im. Aliny Pienkowskiej S.A.

     ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

     tel. 61 8518 627, w.115/124

     cytobus_Wagrowiec_29.01.2019.pdf

      

                                                                                                                                                                  

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4
   • Szkoła: 603-313-284
    Świetlica: 603-313-298
   • ul. Krótka 4
    62-100 Wągrowiec
    Poland
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Logowanie