• 2.09.2020r.

   Zalecenia do pracy na lekcjach informatyki

   zalecenia_do_pracy_na_lekcjach_inforamtyki.doc

   20.05.2020r.

   "Wiosna na łące" to temat pracy, którą mieli do wykonania uczniowie klas 3 podczas zdalnych zajęć komputerowych.

   Zdjęcia prac można obejrzeć w albumie fotograficznym.