• LEKCJE CHEMII PRZED I W CZASIE EPIDEMII

      Klasa 8d od początku roku szkolnego  realizowała tzw. lekcje dodatkowe z chemii na których uczniowie układali puzzle, grali w domino oraz tworzyli układanki. Wszystko to miało na celu  utrwalenie lub powtórzenie danego działu lub danej partii materiału.    Na tych lekcjach wykonywali również  doświadczenia pozwalające określić m in  gęstość substancji oraz rozdzielali  mieszaninę  tuszu za pomocą chromatografii.Uczniowie  z klasy  8b oraz 8d wykonali tzw.  lapbooki, które  pozwoliły im lepiej przyswoić sobie wiadomości z najtrudniejszego chyba działu z chemii, jakim były Sole.  Tematyka  lapbooków dotyczyła 4 tematów: Sole w kuchni, łazience aptece i rolnictwie. Podczas lekcji zdalnych uczniowie klas 7 i 8 wykonywali krzyżówki , gry  i doświadczenia chemiczne. Siódmoklasiści przy okazji omawiania działu” Woda i roztwory wodne” wykonywali doświadczenie dotyczące czynników wpływających  na  szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie.  Zapisywali obserwacje oraz wnioski z doświadczenia.                                                                                                                                                  

      Podczas lekcji chemii w domu można było  również doświadczać piękna tego przedmiotu.

      Zdjęcia do obejrzenia w albumie fotograficznym.