• Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

    20.09.2021 r. zebranie z rodzicami uczniów klas 1-3, godz. 17.00

    21.09.2021 r. zebranie z rodzicami uczniów klas 4-8, godz. 17.00

    21.09.2021 r. godz. 16.30 - spotkanie z pedagogiem szkolnym rodziców uczniów kl. 4

    .............................................................................................................................................

    8.11.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 1-3, godz. 17.00

    9.11.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 4-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    13.12.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 1-3, godz. 17.00

    14.12.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 4-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    28.02.2022 r. zebranie z rodzicami klasy 1-3, godz. 17.00

      1.03.2022 r. zebranie z rodzicami klasy 4-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    4.04.2022 r. zebranie z rodzicami klasy 1-3, godz. 17.00

    5.04.2022 r. zebranie z rodzicami klasy 4-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    16.05.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 1-3, godz. 17.00

    17.05.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 4-8, godz. 17.00

    SPOTKANIA Z RODZICAMI W RAMACH PPP

    SPOTKANIA_Z_RODZICAMI_W_RAMACH_PPP.docx