• Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

    21.09.2020 r. zebranie z rodzicami uczniów klas 1-4, godz. 17.00

    21.09.2020 r. godz. 16.30 - spotkanie z pedagogiem szkolnym rodziców uczniów kl. 4

    22.09.2020 r. zebranie z rodzicami uczniów klas 5-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    3.11.2020 r. zebranie z rodzicami klasy 1-4, godz. 17.00

    4.11.2020 r. zebranie z rodzicami klasy 5-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    4.01.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 1-4, godz. 17.00

    5.01.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 5-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    1.02.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 1-4, godz. 17.00

    2.02.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 5-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    15.03.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 1-4, godz. 17.00

    16.03.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 5-8, godz. 17.00

    .............................................................................................................................................

    24.05.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 1-4, godz. 17.00

    25.05.2021 r. zebranie z rodzicami klasy 5-8, godz. 17.00